Herhalingslessen EHBO

Doel:
Je EHBO-kennis en vaardigheden actueel houden en op peil houden,  zodat je in staat blijft in voorkomende gevallen adequaat te handelen.

Inhoud van de lessen
De 5 basispunten van de EHBO, algemene kennis van het menselijk lichaam, stoornissen in de vitale functies, wondverzorging, shock, brandwonden, botbreuken, kneuzing, oogletsels, vergiftiging, letsels door koude en door warmte, vervoer van gewonden  etc.

Methodiek
Theorie wordt herhaald en zo nodig geactualiseerd en verduidelijkt met praktijkvoorbeelden. Uiteraard wordt er veel praktijk gedaan:
– Groepsgewijs wordt bijvoorbeeld verbandleer geoefend.
– Reanimatie wordt geoefend op de poppen en de AED-trainer.

Met ondersteuning van leden van de LOTUS vereniging  (landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers) wordt geoefend in de eerste hulp in steeds verschillende situaties.

Duur van de herhalingscursus
Per jaar minimaal 9 lesavonden van twee uur of drie zaterdagen van 6.5 uur.

Kosten
De kosten van de herhalingslessen inclusief het lidmaatschap van de algemene EHBO vereniging Zwolle bedragen € 67.50 (peiljaar 2023)

Meld je hier aan! Mail naar alg.ehbo-zwolle@hotmail.com

Lesdata

Bekijk de komende data hier.
Heeft u interesse in EHBO herhalingslessen? Kom gerust een keer vrijblijvend kijken en kennis maken!